11.05.2019 г. 19:00 часа

Камерен концерт с творби на Добринка Табакова

Струнен квинтет -Мичо Димитров, Виктория Каридова, Спаска Боянова,

Венера Анастасова, Антоанина Юрганджиева

Духов терцет-Екатерина Попова, Антоний Попов, Кирил Пенчев

Билети-на сайта на Портал 12

Цена: 12 лв.

Powered by CouchCMS